14 december 2021
Geplaatst door TeamNatuurlijkNoorderpolder

Samenwerken loont!

Soms verschil je met een ander van mening. Je kunt dan stug aan je standpunt vasthouden en hopen dat je uiteindelijk je zin krijgt. Dit resulteert echter zelden in iets positiefs. Veel beter is het om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar toe te bewegen. Nieuwbouwplan Noorderpolder in Zierikzee is hiervan een duidelijk voorbeeld. 

Eerlijk is eerlijk, we maakten jaren geleden een valse start met Noorderpolder. Aanvankelijk verschilden Gebiedsontwikkeling Noorderpolder (een samenwerking tussen AM Zeeland en AVV) en Gemeente Schouwen-Duiveland van mening over de invulling van het noordelijk plandeel van Noorderpolder ‘De Velden’. Van lieverlee kwamen we tegenover, in plaats van naast elkaar, te staan. Voor beide partijen geen prettige positie. Wethouder Wonen, Daniël Joppe: ‘Gelukkig besloten we beiden ons gezond verstand te gebruiken en elkaar alsnog op te zoeken.’

Handtekening onder prachtig ontwikkelplan

Dat deden we zo’n twee jaar geleden, beiden met de intentie om een frisse doorstart te maken. Dat is gelukt! Het wantrouwen van weleer heeft plaatsgemaakt voor vertrouwen en zo kwamen we samen tot een prachtig ontwikkelplan, welke voorziet in 251 woningen en appartementen. Op 22 november 2021 maakten we dit plan officieel door de ondertekening van een overeenkomst. Een heuglijk moment voor iedereen. 

Nieuw concept

'Het maakt ons samen trots, zegt wethouder Leefomgeving, Jacqueline van Burg, dat dit plan niet alleen een nieuw begin voor Noorderpolder betekent, maar ook voor een nieuw concept.' In Noorderpolder lanceren we samen met AM Zeeland en AVV namelijk ‘stedelijk wonen in een blauw/groene oase’, anders gezegd alzijdige wooncluster in een groep park. We richten niet alleen de omgeving klimaat-adaptief in met veel water en groen, maar besteden ook veel aandacht aan de overgang naar de private percelen. Zo ontwerpt de ontwikkelaar ook veranda’s, carports, bergingen en erfafscheidingen mee. Hierdoor ontstaat meer samenhang in het plan en met de omliggende omgeving. 

Future Proof Ready-woningen zorgen voor doorstroming

'In het nieuwe plan spelen we in op de veranderende maatschappij en marktomstandigheden. Het plan bevordert de lokale doorstroming en speelt in op de lokale en bovenregionale vraag naar meer woonkwaliteit’, aldus wethouder Joppe. De woningen en appartementen worden ‘Future Proof’ of ‘Future Proof Ready’ gebouwd. Hierdoor zijn onze woonproducten aantrekkelijk voor een brede doelgroep en klaar voor de toekomst. Door het toevoegen van nieuwe Future Proof Ready-woningen in Noorderpolder willen we de juiste woningkwaliteit toevoegen voor die mensen die nu geen passende woning kunnen vinden en zo de verhuisketen in beweging brengen en zo lang mogelijk maken.

Nieuwe woningen noodzakelijk

Het aanbod van woningen staat ernstig onder druk. Door het beperkte aanbod is er voor veel doorstromers geen passende woning beschikbaar. Deze mensen willen wel verhuizen, maar kunnen de gewenste woonkwaliteit niet vinden. Hierdoor komen er nog minder woningen op de markt en zullen de prijzen verder blijven stijgen. De woningmarkt dreig hierdoor te stagneren. Nieuwe woningen zijn noodzakelijk om dit te voorkomen. Elke nieuwe woning moet zo’n 5 verhuisbewegingen als gevolg hebben, zodat uiteindelijk van starter tot senior wordt bediend.

Oplossing tekort aan geschikte woningen

Met Noorderpolder dragen we als AM Zeeland ons steentje bij aan het oplossen van het tekort aan geschikte woningen, niet alleen lokaal, maar ook landelijk. We zien namelijk een toenemende interesse van buiten de regio voor onze woonproducten in Zeeland, ook hier in Zierikzee. De betaalbaarheid, ruimte, woonkwaliteit en het energiezuinige karakter van onze woningen spreekt steeds meer mensen aan. We kunnen dan ook niet wachten om dit mooie plan te realiseren voor de toekomstige kopers. 

Op weg naar woongeluk: samenwerken loont!

Dit alles kunnen we alleen realiseren dankzij samenwerking. Met de gemeente, maar ook met de creatieve ontwerpers die bij dit project betrokken zijn: MIX ArchitectuurMAAK SpaceGrosfeld Bekkers van de Velde en Kreatuur. Samen met de betrokken medewerkers van de gemeente zijn we tot dit plan gekomen door het beste in elkaar naar boven te halen. Dat zie en voel je terug in het plan. Het bevestigt onomstotelijk dat samenwerken loont. We zijn trots op het eindresultaat! We gaan nu snel aan de slag om dit mooie plan te realiseren voor onze toekomstige kopers. Een mooi plan is één, maar de uiteindelijke realisatie van woongeluk voor onze toekomstige kopers en de woonbeleving is twee. Daar gaat het om en daar doen we het tenslotte samen voor!